Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Hukuku alanında tahkim anlaşmasının yapılması ve taraflara dava açılmadan hakem heyeti ile sorunların çözümü anlamında  hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca uluslararası boyutu hukuki sorunlar , tarafların başlangıçta anlaşması dâhilinde Türkiye hukuku dışında farklı ülke hukukuna göre çözülebilmekte, başka ülkelerin yargı mercii veya tahkim kurulları önünde veya uluslararası tahkim kurulları önünde sonuca bağlanabilmektedir. Erterzi Hukuk ve Danışmanlık Merkezi olarak gerek tahkim sözleşmelerinin hazırlanması gerek ulusal, gerek uluslararası alanda ICC, UNCITRAC Kuruluşlarında tahkim uyuşmazlıklarında tarafın temsili hizmeti sunmaktayız.