Gerek kurumsal düzeyde şirketlerin başka ticari işletmeler, şirketler, yabancı yatırımcılar, yabancı şirketlerle yapacağı işbirliği, ticari işlemler, yatırımlar, konsorsiyumlar ve gerek kamu kurum, kuruluşları, diğer özel kuruluşlarla gerçekleştirecek sözleşmeler, ihalelerde; şirketlerin hak ve menfaatlerini gözeterek hukuki anlamda mümkün olan en lehine sözleşme hükümlerine erişmelerine gayret ediyoruz. Sözleşme metinlerinin hazırlanması sürecinde hak ve yükümlülükler açısından şirketlere danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Bireysel alanda ise; bireylerin diğer bireylerle yapacağı Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu ve sair yasal mevzuattan kaynaklı her türlü sözleşme metnin hazırlanması, müzakere edilmesi, akdedilmesi ve icra edilmesi, diğer tarafın sözleşme aykırı davranışlar halinde, gerektiğinde sözleşmeden kaynaklı hak ve alacaklar için yasal takip ve yargısal yollara başvurulması yönünde hukuki hizmet sunmaktayız.