Mirasçılık belgesinin (Veraset İlamının) alınması davası, terekenin açılması, terekenin yönetimi, terekenin tasfiyesi, mirasın reddi davası, mirasın hükmen reddi davası, murisin diğer mirasçılarından mal kaçırma amacına yönelik satış, bağış, ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapma, vasiyetname düzenleme ve sair yollarla muvazaalı işlemlerinin iptaline yönelik tapu iptal ve tescil davaları, tenkis davaları, mirasta denkleştirme davaları, mirasçılık belgesinin iptali davaları, mirasçılık durumundan kaynaklı izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, vasiyetnamenin açılması davaları, vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin iptali davaları, miras sözleşmeleri, geçerli vasiyetname düzenlemeleri, geçerli miras taksim sözleşmeleri düzenlemeleri, mal paylaşımları düzenlenmesi konularında müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.