Bir suç işleme şüphesi altında olan bireylerin gözaltı, adli kontrol, tutuklanma gibi hürriyetini kısıtlayan ve yargılanma sonunda açıklanması geri bırakılmış veya ertelenmiş olsa dahi para veya hapis cezası ile karşı karşıya kalma, adli sicil kaydının oluşması ihtimali nedeniyle günlük hayatlarını, iş bulma ve çalışma koşullarını dahi etkileyebilebilecek sonuçlar doğuracak ceza yargılamasının ciddiyeti ile orantılı olarak, konusuna hakim avukatlarca şikayet veya savunma hakkının kullanımının önem taşıdığı şüphesizdir. 

Erterzi Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurucusunun uzun yıllara dayanan sulh ceza, asliye ceza, ağır ceza hakimliği ve Yargıtay Savcılığı görevlerinde bulunması, Kosova Yargıtay’ında uluslarararası hakim sıfatıyla çalışması dolayısıyla edindiği savaş suçları, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yağma, mala zarar verme, trafik kazaları, hakaret, tehdit, cinsel suçlar, çocuk ceza yargılaması, insan hakları, uluslararası ceza yargılaması, suçluların iadesi, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, yasadışı göç alanlarında ilgililerin hak, iddia ve savunmalarının en iyi şekilde sunulması alanında gerek akademik, gerek mesleki tecrübeye dayalı uzmanlaşmış hizmet sunmaktadır.