Erterzi Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak Türkiye’de yatırım yapacak yerli ve yabancı şirketler adına şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması, kuruluş işleminin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, ticaret siciline tescili, ana sözleşme değişiklikleri, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurul toplantı hazırlıkları ve kararların hazırlanması, ticaret sicilinde tescili ve ilanı, hisse çıkarma, pay devirleri, şirket birleşmeleri, devretmeleri, tür değişiklikleri alanlarında hizmet sunmaktayız. 

Şirketlerin kuruluş aşamasından itibaren karşılaşabilecekleri günlük faaliyetleri, ticari işlemleri, ticari kredileri, bankalar ve diğer kurumlar ile ilişkileri, çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki izin, tescil, ruhsat ve her türlü hukuki, idari, ticari ilişkilerinde hukuki danışmanlık ve gerektiğinde uyuşmazlıkların çözümünde yargısal faaliyetlerde temsilini sağlıyoruz.  Bu noktada gerçekçi, doğru ve sonuç odaklı bilgi paylaşımını esas alıyor; güven veren, mümkün olan en doğru, hızlı ve yaratıcı çözümler üretiyoruz. Danışmanlık yaptığımız şirketlerin, yurt içinde ve yurt dışında bağlantılı danışmalar, yurt dışında anlaşmalı hukuk ofisleri aracılığıyla uluslararası alanda şirketin temsili sağlanması, uluslararası tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözümlerinde temsili alanlarında hizmet veriyoruz. 

Öte yandan, şirketlerin çalışanları ile arasında oluşabilecek ücret, prim, izin ve benzeri alacak iddiaları, fesih bildirimi, kıdem, ihbar tazminatı talepleri, işe iade davaları ve benzeri iş hukuku kaynaklı konularda, ticaret hukuku, sözleşme hukuku, ticari sır saklama yükümlülüğü, rekabet yasağından kaynaklı ihtilaflar ile diğer ticari şirketler ve/veya kurum ve kuruluşlarla karşılaştıkları iş hukuku, ticaret hukuku, sözleşme hukuku, rekabet hukuku, idari hukuktan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Durum Tespit Süreci

Şirket birleşmelerinde ve devirlerinde, hedef şirketin vergisel, hukuki, finansal, çevresel, insan kaynakları vs. gibi pek çok alan bakımından durumunun net olarak ortaya çıkarılması amacıyla müvekkillerimiz adına çalışmalar yürütmekteyiz. Böylece müvekkillerimizin en doğru kararı vermelerine ve sorunsuz bir şekilde şirket birleşimlerini ve devralmalarını tamamlamalarına olanak sağlamaktayız.

Şirketlerin diğer şirketlerle giriştiği ulusal veya uluslararası işbirliği anlaşması akdetme sürecinin yürütülmesi, danışmanlık verilen şirketin hukuki çıkarlarının en üst düzeyde korunması, bu doğrultuda sözleşme metinlerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, imzalanması, kurulacak ortaklık veya işletmelerin ilgili kuruluşları nezdinde tescili, hayata geçirilmesine yönelik her türlü hukuki, teknik desteği vermekteyiz.