Erterzi Hukuk & Danışmanlık Bürosu, özel hukukun her alanında hizmet sunmakta olup, özellikle bireylerin ve şirketlerin günlük veya iş hayatında sıklıkla karşılaştıkları hukuki meselelerden olan gayrimenkul hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk ve özellikle alt dalı olan miras hukuku, vesayet hukuku, borçlar hukuku alanlarının yanısıra daha teknik ve özel bilgi ve beceri gerektiren imar hukuku, spor hukuku, tıp hukuku, çevre hukuku, orman hukuku vesair alanlarda danışmanlık, dava takibi ve alternative çözüm yolları olan arabuluculuk, tahkim yollarında tarafın temsili hizmetini sağlamaktadır.