Gayrimenkul Hukuku (Taşınmaz/Eşya Hukuku)

Erterzi Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kurucusunun Türkiye’de sulh hukuk, asliye hukuk, kadastro mahkemeleri hakimliği, yurt dışında ise uluslararası hakim sıfatıyla Kosova Yargıtay’ının Özelleştirme Dairesinin   Mülkiyet ve Alacak Dava Panelinde ve Gayrimenkul Mülkiyet Dairesinde hakim ve başkan sıfatıyla üstlendiği görevler nedeniyle ulusal,, uluslararası hukuk ve insan hakları boyutuyla mülkiyet alanında uzun yıllara dayalı yoğunlaşmış bilgi birikimine sahiptir.

Bu alanda Erterzi Hukuk ve Danışmanlık Bürosu;

Eşya/Gayrimenkul Hukukundan kaynaklı; Türkiye’de mülkiyet edinme, tapu sicil kaydı düzeltim davaları, tapuya tescil davaları, tapu iptal ve tescil davaları, el atmanın(müdahalenin) önlenmesi, ecrimisil (haksız işgal/kullanma tazminatı), kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma işleminin iptali, kamulaştırma bedelinin artırılması, ön alım hakkı (şufa) davaları, fiili taksim/kullanma iddiaları ve taşınmazı ilgilendiren her türlü dava,

Miras Hukukundan kaynaklı; murisin diğer mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla yaptığı vasiyetname, ölünceye kadar bakım sözleşmesi, tapuda satış, bağış vesair nedene dayalı her türlü muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, inançlı işlem nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, vasiyetnamenin tenfizi ve/veya iptali davaları, tenkis davaları, denkleştirme davaları, miras paylaştırma ve tapuya tescil işlemleri,

Borçlar Hukukundan kaynaklı; kira sözleşmesinin hazırlanması, yenilenmesi, kira bedelinin artırılması, tahliye davaları, 
Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklı ortaklığın giderilmesi (İzale-i şuyu), satış, açık artırmada pey sürme, payın devri, bedelin tahsili, tapuya tescili davaları

İmar Hukukundan kaynaklı her türlü  idari ve adli dava,

İnşaat Hukukundan kaynaklı her türlü idari ve adli dava

Kadastro Kanunu, Kıyı Kanunu, Çevre Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında her türlü idari ve adli davaHakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca, sektörel danışmanlar ve konusunda uzman bilirkişiler aracılığıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat hukuku, imar hukuku, yurt içi ve yurt dışı projeler, ihaleler, konsorsiyum altında gerçekleştirilen işlemlere, sözleşmelere yönelik hukuki ve sektörel danışmanlık, Hukuk Muhakemleri Kanunu anlamıdna delil niteliğinde uzman görüş sağlanması, Türkçe ve/veya İngilizce olarak sözleşmelerin hazırlanması konularında da müvekkillerine destek sağlamaktadır. 

Uluslararası alanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 Nolu Ek Protokol uyarınca “insan hakkı” olarak uluslararası koruma altına alına mülkiyet hakkı kapsamında; Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Kamulaştırma Kanunu, Kadastro Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar ve Gecekondu Mevzuatı, Orman Kanunu, İdare Hukuku, İnşaat Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile Kıyı Kanunu ve ulusal mevzuatın gayrimenkulü ilgilendiren her türlü boyutta müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.