Erterzi Hukuk Bürosu olarak spor kurum ve kuruluşları ile profesyonel oyuncu ve spor hukuku alanındaki diğer menfaat sahiplerini ilgilendiren her türlü sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi, imzalanması ve feshedilmesi, profesyonel oyuncu veya spor kulüplerinin yerel veya uluslararası arenada temsil edilmeleri (Türk Futbol Federasyonu tahkim kurulu veya disiplin kurulları, CAS (Spor Tahkim Kurulu), FIFA ve UEFA nezdindeki davalar) , porcuların kulüplere yönelik yargı mercileri önündeki davalarında sporcu veya spor kurumlarının temsili, Sponsorluk işlemlerinde danışmanlık verilmesi ve sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, profesyonel oyuncuların sözleşme ihlalleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.