Esma (Özkan) Erterzi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmasının ardından, avukat stajyerliği, hakim adaylığı, yurdun çeşitli yerlerinde özel hukuk alanında Sulh Hukuk, Asliye Hukuk ve Kadastro Mahkemelerinde, ceza hukuku alanında Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Uluslararası hukuk alanında; T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ndeki görevinde Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmaların merkezi makam olarak uygulanması; uluslararası tebligat ve istinabe, çocuk kaçırma, çocuk hakları sözleşmesi, velayet, nafaka, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, mütekabiliyet, insan hakları, yabancılar hukuku, vatandaşlık hukuku gibi uluslararası hukuk boyutu bulunan meselelerde görüş bildirme, milletlerararası özel hukuk ve usul hukuku ilgilendiren bir konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlara görüş iletme, uluslararası sözleşmelerin müzakereleri, onaylanması, iç hukuka geçirilmesi, yönetmeliklerin hazırlanması sürecinde mütalaa bildirme; toplantı, kongre, konferans, seminere katılım; çalıştay ve eğitim faaliyetlerinde yer almıştır.

Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri, Tarama Toplantıları, AB Müktesebatı çerçevesinde; “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” Başlığı (24. Fasıl) altında Türkiye Raporunun hazırlanması ve  Avrupa Komisyonu’na sunumu ile görevli heyette yer almıştır.

ABD ile ikili görüşmelerde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu, Lahey Özel Hukuk Konferansı, AGİT, Avrupa Başsavcılar Toplantısı ve Dünya Başsavcılar Zirvesi vesair uluslararası kurum ve konferanslar nezdinde Türkiye’yi temsil etmiştir.

Yurtdışında; Avrupa Birliği tarafından Kosova’da kurulmuş “Hukukun Üstünlüğü” Misyonunda, 2009-2015 yılları arasında Kosova Yargıtay Özelleştirme Dairesi ve  Mülkiyet İhtisas Dairesi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi, Avrupa Birliği EULEX Misyon Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanan uluslararası hakim sıfatıyla görev yapmıştır. Bu görevi sırasında ayrıca yerel ve uluslararası hakim ve yardımcı hukuk personelinin insan hakları hukuku, mülkiyet hukuku, özelleştirme hukuku alanlarında eğitimi faaliyetlerinde yer almış, 2014-2015 yıllarında gerektiğinde ceza hukuku alanında İstinaf ve Yargıtay Üyeliği görevlerini de yerine getirmiştir.

2003-2004 arasında İngiltere, Essex Üniversitesi Avrupa Birliği  Hukuku Master Programı altında  Rekabet, Fikri Mülkiyet, Bankacılık, AB Dış İlişkiler, Göç, İnsan Hakları  hukuku alanlarında eğitimi sonunda lisansüstü derecesi almıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında doktora yapmakta olup, halen tez aşamasındadır.

İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi iken Nisan 2017’de isteği ile emekliğe ayrılan Esma Erterzi, aynı yıl Eylül ayında avukat olarak İzmir Barosuna kaydolmasının ardından Erterzi Hukuk & Danışmanlık bürosunu kurmuştur.